เลขที่ 245 Unit 521PG017 ม.4 ต.แม่จัน อ.แม่จัน จ.เชียงราย 57110

052-020415


ที่อยู่

บริษัท แม่วังสื่อสาร แอนด์ ซัพพลาย จำกัด 9 ม.4 หนองป่าครั่ง อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 Call Center: 052-009-111