เลขที่ 156 ห้อง PG035 ม.5 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย 57130

052-020311

เลขที่ 156 ห้อง PG035 ม.5 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย 57130
(บูทลอย)

052-020311

เลขที่ 245 Unit 521PG017 ม.4 ต.แม่จัน อ.แม่จัน จ.เชียงราย 57110

052-020415

เลขที่ 245 Unit 521PG017 ม.4 ต.แม่จัน อ.แม่จัน จ.เชียงราย 57110

052-020415

เลขที่ 2567 Unit 426PG005 ม.1 ต.เมืองพาน อ.พาน จ.เชียงราย 57120

052-020218

เลขที่ 252 Unit 5115PG16 ม.10 ต.เวียง อ.เชียงของ จ.เชียงราย 57140

052-020692

เลขที่ 58 ห้อง GCR129 ม.17 ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย 57000

052-020657

เลขที่ 184 ห้อง 224/1 ม.25 ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000

052-020143

เลขที่ 99/9 Unit K116 หมู่ 13 ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

052-020631

เลขที่ 99/9 ชั้น 1 ห้อง 133/1 ม. 13 ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000


ที่อยู่

บริษัท แม่วังสื่อสาร แอนด์ ซัพพลาย จำกัด 9 ม.4 หนองป่าครั่ง อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 Call Center: 052-009-111