เลขที่ 500 ห้อง RT 131 ม.12 ต.ท่าวังทอง อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา 56000

054-870547

เลขที่ 669 ม.3 ต.ท่าวังทอง อ.เมือง จ.พะเยา 56000

054-070103

เลขที่ 369 Unit 526PG002 ม.5 ต.หย่วน อ.เชียงคำ จ.พะเยา 56110

054-070217


ที่อยู่

บริษัท แม่วังสื่อสาร แอนด์ ซัพพลาย จำกัด 9 ม.4 หนองป่าครั่ง อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 Call Center: 052-009-111