หลายท่านที่ใช้ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์อาจจะประสบปัญหาว่าหน่วยความจำของเครื่องเต็ม เพราะข้อมูลแอพฯ และเกมเยอะไป ปัญหานี้จะหมดไปถ้าย้ายข้อมูลต่าง ๆ ไปยังหน่วยความจำภายนอกด้วยแอพฯ App Mgr III ครับ

Screenshot_2016-06-09-20-52-07

ใช้งานไม่ยากครับ เมื่อติดตั้งเสร้จแล้วเปิดใช้งาน จะมี่รายการแอพฯ และเกมต่าง ๆ ที่เราติดตั้งไว้ปรากฏขึ้นมา

Screenshot_2016-06-09-20-52-24

จากนั้นเลือกที่ Move apps เพื่อเลือกย้ายแอพฯ หรือเกมที่ต้องกาไรปยังหน่วยความจำภายนอกได้เลยครับ โดยมากแล้วจะย้ายได้ จะมีบางแอพฯ ที่ไม่สามารถย้ายได้นะครับ

Screenshot_2016-06-09-20-52-39


ที่อยู่

บริษัท แม่วังสื่อสาร แอนด์ ซัพพลาย จำกัด 9 ม.4 หนองป่าครั่ง อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 Call Center: 052-009-111