หลายท่านเป็นเจ้าของ Rabbit card ที่ ณ ตอนนี้ใช้งานได้หลากหลายไม่ว่าจะเป็นที่ BTS, McDonald รวมไปถึงร้านอาหารและบริการอีกหลาย ๆ ที่ ทาง Rabbit ก็ได้ออกแอพฯ ที่ช่วยให้เราเช็คประวัติบัตร Rabbit ของเราว่าเคยใช้งานที่ไหน มูลค่าเท่าไร และมีข่าวสารต่าง ๆ แจ้งผ่านแอพฯ นี้ด้วย

screenshot_2016-11-12-17-23-44

โลโก้สวยงาม

screenshot_2016-11-12-17-23-56

เข้าระบบกันก่อนนะครับ ถ้ายังไม่เคยลงทะเบียนก็ใช้เฟซบุ๊คจะสะดวก

screenshot_2016-11-12-17-24-06

มีข้อมูลของเรา บัตรของเราและรายละเอียดอื่น ๆ

screenshot_2016-11-12-17-25-33

มีประวัติการใช้จ่ายย้อนหลังให้เราได้ตรวยจสอบดูกันอย่างสะดวกบนมือถือครับ

screenshot_2016-11-12-17-25-42


ที่อยู่

บริษัท แม่วังสื่อสาร แอนด์ ซัพพลาย จำกัด 9 ม.4 หนองป่าครั่ง อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 Call Center: 052-009-111