มาเล่นเกมเกี่ยวกับตรรกะสนุก ๆ กันครับ ชื่อเกมว่า Logic Scramble

screenshot_2016-11-09-16-26-08

มีหลายโหมดให้เลือกเล่นครับ เริ่มกันที่ Classic ละกัน

screenshot_2016-11-09-16-26-19

มีการแนะนำ Logic Gate ให้เบื้องต้นว่า แต่ละแบบทำงานอย่างไร อย่าง AND Gate ก็ต้องให้เป็นจริงทั้งสองอินพุต เอาต์พุตถึงจะเป็นจริง

screenshot_2016-11-09-16-26-54

จกานั้นเราก็เลือกว่าให้เป็นจริงหรือเท็จ เพื่อให้ Logic Gate ทำงานแล้วส่งเอาต์พุตไปยัง Logic Gate ลำดับต่อไปจนถึงปลายทางครับ

screenshot_2016-11-09-16-27-45


ที่อยู่

บริษัท แม่วังสื่อสาร แอนด์ ซัพพลาย จำกัด 9 ม.4 หนองป่าครั่ง อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 Call Center: 052-009-111