แนะนแอพฯ ที่ใช้ในการทดสอบการทำงานของอุปกรณ์ที่ใช้ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ ชื่อแอพฯ ว่า Phone Tester

screenshot_2016-11-09-16-29-14

จะมีรายการทดสอบให้เราเลือกว่าต้องการทดสอบเซนเซอร์หรือการทำงานใดบ้าง เลือกได้เลย

screenshot_2016-11-09-16-29-21

จะแสดงข้อมูลของหน่วยการทำงานย่อย ๆ นั้น ๆ ตัวอย่างเช่นข้อมูลของแบตเตอรี่ในเครื่องของเรา

screenshot_2016-11-09-16-29-49

ทดสอบการทำงานของการรับข้อมูลจากหน้าจอก็ได้

screenshot_2016-11-09-16-30-01

เครื่องรุ่นใดที่รองรับการสัมผัสแบบหลายจุดก็จะแสดงข้อมูลการสัมผัสนั้น ๆ ครับ

screenshot_2016-11-09-16-30-09


ที่อยู่

บริษัท แม่วังสื่อสาร แอนด์ ซัพพลาย จำกัด 9 ม.4 หนองป่าครั่ง อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 Call Center: 052-009-111