ผ่านพ้นช่วงเทศกาลสงกรานต์กันไปแล้วนะครับ หลายท่านก็สนุกสนานและปลอดภัยทั้งคนและมือถือคู่ใจ แต่มือถือของหลายท่านอาจจะไม่พ้นโดนน้ำ, เปียกน้ำหรือตกน้ำ จนเครื่องดับไปเอง ขอแนะนำวิธีปฏิบัติเมื่อมือถือตกน้ำกันครับ

  1. ถ้าเครื่องดับไป อย่าพยายามเปิดเครื่องใหม่อีกครั้ง เนื่องจากน้ำอาจจะเข้าและทำให้เครื่องช็อตเบาๆ  จนดับไปเอง ยังไม่เสียหายมาก (ตัดการลัดวงจรไปก่อน) ถ้าพยายามเปิดเครื่องจะทำให้มีการใช้กระแสไฟฟ้าจากแบตเตอรี่ ทำให้วงจรภายในเสียหายมากขึ้นได้
  2. นำมือถือไปใส่ภาชนะเช่น ถ้วย แล้วเอามือถือวางลงไป จากนั้นใส่ซิลิก้าเจลหรือที่เรียกติดปากกันว่าเจลดูดความชื้น มาใส่ให้ท่วมเครื่อง ทิ้งไว้ 2-3 วันเพื่อดูดความชื้นออกจากเครื่อง
  3. ถ้าไม่มีซิลิก้าเจล ก็ใช้ข้าวสารก็ได้ครับ
  4. ไม่แนะนำให้เอามือถือแช่ในถังข้าวสาร เพราะจะทำให้ข้าวสารไม่สะอาดครับ
  5. เมื่อผ่านไป 2-3 วันแล้ว ลองเปิดเครื่องดูใหม่ ถ้าความชื้นถูกดูดออกไปหมด จะเปิดติด
  6. ถ้าเปิดไม่ปิดในครั้งแรก อย่าพยายามเปิดเครื่องอีก
  7. ส่งศูนย์บริการเพื่อแกะเครื่องแล้วล้างเครื่องด้วยน้ำยาไล่ความชื้นต่อไปครับ

12380979_471906296333537_977281870_o


ที่อยู่

บริษัท แม่วังสื่อสาร แอนด์ ซัพพลาย จำกัด 9 ม.4 หนองป่าครั่ง อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 Call Center: 052-009-111