เลขที่ 65 ห้อง102/2 ถ.ไฮเวย์ลำปาง - งาว ต.สบตุ๋ย อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 52100

054-011928

เลขที่ 319 ห้อง 216 ถ.ไฮเวย์ - ลำปาง - งาว ต.สวนดอก อ.เมือง จ.ลำปาง 52100

054-011865

เลขที่ 319 ห้อง 215 ถ.ไฮเวย์ - ลำปาง - งาว ต.สวนดอก อ.เมือง จ.ลำปาง 52100

054-011865


ที่อยู่

บริษัท แม่วังสื่อสาร แอนด์ ซัพพลาย จำกัด 9 ม.4 หนองป่าครั่ง อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 Call Center: 052-009-111